Labels

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Xóa cờ Read-Only(chỉ đọc) dùng Diskpart trên Windows 7->10


Kết quả hình ảnh cho readonly diskpartDưới đây là cách xóa chế độ chỉ đọc read-only/readonly flag/thuộc tính của đĩa sử dụng lệnh Diskpart trong Windows Command Prompt (CMD).


Cảnh báo:
- Có thể mất dữ liệu nếu chọn sai ổ đĩa hoặc gõ sai lệnh.
- Để ý thứ tự và dung lượng ổ đĩa (bắt đầu bằng Disk 0)