Labels

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX, HỆ THỐNG TẬP TIN VÀ CÁC LỆNH CƠ BẢN

Mớ bài này mình trích ra từ đề tài ở trường của mình, hơi lâu nhưng vẫn dùng được cho đến hiện tại nha các bạn
Tờ ghi nhớ lệnh Ubuntu. Nguồn: wikilinux

1.1.  Hệ điều hành linux
   1.1.1.                      Tổng quan
   Linux là một phần mềm, hay còn gọi là hệ điều hành máy tính và cũng là hạt nhân của nhiều hệ điều hành khác.Nó là một phần mềm tự do và mã nguồn mở.