Labels

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

WinUSB - phần mềm bung file iso cài Windows (win 7, win 8) sang USB để boot cài đặt

Ảnh minh hoạ:


Cách cài đặt:

sudo add-apt-repository ppa:colingille/freshlight
sudo apt-get update
sudo apt-get install winusb
Cách sử dụng: Đút USB vào nhấn refresh để cập nhật. Dẫn link iso cài win đến From a disk image

Nếu không thích dùng phần mềm có thể dùng lệnh sau:

Fomart ổ USB trước khi cài đặt: 

sudo winusb --format <iso path> <device>

<iso path> : đường dẫn đến file iso cài win
<device> : đường dẫn đến USB. Ví dụ: /dev/sdb (cho USB Transcend 2.0 chẳng hạn)

Install win vào ổ USB để boot: 

sudo winusb --install <iso path> <partition>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét