Labels

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Google Drive - Sync tất cả các file attach trên Gmail vào máy của bạn

Ảnh minh hoạ:

Cách instal: 

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install grive
Sau đó đánh lệnh để tạo folder grive:

mkdir -p ~/grive
cd ~/grive
grive -a


Sau đó chờ nó tạo folder gmail vào folder grive của bạn là xong

Cách sử dụng: 

Bước 1:

Đầu tiên bạn phải chuyển hướng attach file gửi từ gmail sang google drive

Mở Chrome Store lên để cài addon này vào, search chữ "Gmail Attachments To Drive". Cài vào là xong Khi nhận được mail có attach file, bạn sẽ chuyển nó vào grive bằng cách nhấp Save to Drive (hoặc Save to Docs)Bước 2: Kiểm tra trong Google Drive đã có chưa

Vào trang: Nếu đã vào rồi thì sẽ hiện lên trong đâyBước 3: Tải về máy

Bạn có thể làm 1 lúc bước 1 với nhiều cái, rồi tiến hành tải về máy 1 lần cho tiện (ví dụ làm bước 3 lặp lại 1 tuần 1 lần)

Mỗi lần muốn sync, bạn đánh:

cd ~/grive
grive -a
Sau đó làm y chang hình nàyViệc cuối cùng là đợi nó sync từ google drive và đã download nhanh chóng về máy của bạn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét